Vi har utsett vår ungdom/idrotts stipendiat för 2023.

Årets stipendiat ungdom/idrott Benjamin Homeister Kullman för framgångar i Basket. Benjamin är bland annat uttagen till Sveriges undomsutvecklingslag.

Lions stipendium för ungdom/idrott

Stipendiet är normalt 5 000 kronor och kan sökas av ungdom upp till 20 års ålder. Stipendium kan delas mellan flera mottagare.Sökande skall vara bosatt i Oxelösund eller ha annan anknytning till kommunen.

Sökande skall ha utfört berömvärda insatser samt vara ett föredöme och inspirera annan ungdom.

Lions Club Oxelösund utser stipendiat (-er)

Tidigare Stipendiater

Den här webbsidan använder cookies. Genom att vilja använda denna sida tryck på Godkänn.