Ingemar Urborn
Past President
Tel: 070-524 14 41   
 
Lars Kuntze
President
Tel: 070-569 40 55  
 
Mats Kullman
Vice President
Tel: 070-397 62 00
 
 

Styrelsemedlemmar Lions Club Oxelösund

verksamhetsåret juli 2022 – juni 2023.

 
 
President: Lars Kuntze
Tel:   070-5694055
 
 Vice President: Mats Kullman 
Tel:   070-3976200
 
Past President / GMT/ PR-Info:  Ingemar Urborn
Tel hem: 070-5241441;
e-mail: ingemarurborn@gmail.com
 
Sekreterare: Sten Bjelmrot
Tel hem: 070-2331662;
e-mail: sk.bjelmrot@gmail.com

assör: Sven-Erik Andersson
Tel: 070-5861634;
e-mail: svenerikandersson001@gmail.com

GST(Aktivitetsansvarig) / Program: Lars-Åke Lindman
Tel hem: 070-6510651
e-mail: lindmanlh@gmail.com
 
Lokala aktiviteter/Program: LillianHolmgren
Tel: 070-2244658
e-mail: lillian.holmgren@hotmail.se
 
Klubbmästare: Jan Holmgren
Tel: 070-5888924
e-mail: j.holmgren49@gmail.com
 
Oxelö Marknad:  Sören Helgesson
Tel hem: 070-3086395
e-mail: lions.oxelosund@gmail.com
 
Barn-Ungdom: Roger Lindwall
Tel hem: 0155-33404
e-mail: tvr.roger@gmail.com
 
 

Övriga funktionärer:

Lions Tåg: Sture Lööf
Tel hem: 0155-34630
e-mail: sture.loof@telia.com
 
 
 Intendent: Sten Bjelmrot
Tel hem: 070-2331662;
e-mail: sk.bjelmrot@gmail.com
 
Lions Quest tillsammans:  Ingemar Urborn
Tel hem: 070-5241441;
e-mail: ingemarurborn@telia.com
 
Revisorer: Sture Lööf
Tel hem: 0155-34630
e-mail: sture.loof@telia.com
 
Vice revisor: Vakant
 
Folder: Sture Lööf
Tel hem: 0155-34630
e-mail: sture.loof@telia.com
 
Hemsida:
Lars Kuntze
Tel:   070-5694055
 
 

Den här webbsidan använder cookies. Genom att vilja använda denna sida tryck på Godkänn.