Mats Kullman
President
Tel: 070-397 62 00
 
 
Lars Kuntze
Past President
Tel: 070-569 40 55  
 

Styrelsemedlemmar Lions Club Oxelösund

verksamhetsåret juli 2024 – juni 2025.

 President: Mats Kullman 
Tel:   070-3976200
 
Past President / GMT  Lars Kuntze
Tel:   070-5694055
 
Sekreterare: Annika Bjärestrand
Tel hem: 073-8018114
e-mail: annika.bjarestrand@gmail.com

Kassör: Sven-Erik Andersson
Tel: 070-5861634;
e-mail: svenerikandersson001@gmail.com

GST(Aktivitetsansvarig) / Program: Lars-Åke Lindman
Tel hem: 070-6510651
e-mail: lindmanlh@gmail.com
 
Lokala aktiviteter/Program: LillianHolmgren
Tel: 070-2244658
e-mail: lillian.holmgren@hotmail.se
 
Klubbmästare: Jan Holmgren
Tel: 070-5888924
e-mail: j.holmgren49@gmail.com
 
Oxelö Marknad:  Sören Helgesson
Tel hem: 070-3086395
e-mail: lions.oxelosund@gmail.com
 
Barn-Ungdom: Roger Lindwall
Tel hem: 0155-33404
e-mail: tvr.roger@gmail.com
 
Marknadsföring:  Ingemar Urborn
Tel hem: 070-5241441;
e-mail: ingemarurborn@gmail.com
 

Övriga funktionärer:

Lions Tåg: Mats Kullman
Tel hem: 070-3976200
e-mail: kullman.mats387@gmail.com
 
 
 Intendent: Sten Bjelmrot
Tel hem: 070-2331662;
e-mail: sk.bjelmrot@gmail.com
 
Lions Quest tillsammans:  Ingemar Urborn
Tel hem: 070-5241441;
e-mail: ingemarurborn@telia.com
 
Revisorer: Sture Lööf
Tel hem: 0155-34630
e-mail: sture.loof@telia.com
 
Vice revisor: Vakant
 
Folder: Sture Lööf
Tel hem: 0155-34630
e-mail: sture.loof@telia.com
 
Hemsida:
Lars Kuntze
Tel:   070-5694055
 

Den här webbsidan använder cookies. Genom att vilja använda denna sida tryck på Godkänn.