STÖD LIONS

Varje skänkt krona går oavkortat till stöd för behövande personer lokalt och globalt. Sätt in ditt bidrag på Bankgiro: 5354-0506 eller Swish 1235031703 märkt  med Gåva

Internationellt besök av nitton ungdomar

Internationellt besök av nitton ungdomar 16-21 år på Boda Borg den 27 juli 2023. Ungdomarna är boende på Stensunds Folkhögskola Trosa samt i värdfamiljer.

Det var fem pojkar och fjorton flickor och dom kommer från

Österrike, Tjeckien, Danmark, Grönland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Israel, Italien, Rumänien, Serbien, Spanien, Sverige, Turkiet och Ukraina.

För dagen ansvarade Llons Club Oxelösund och lyckan var och fullständig.

Stort tack till Lillian Holmgren och Lars-Åke Lindman som följer med gruppen som stöd både dag som natt!

Ett mycket lyckat Ungdomsläger

Överlämning 230417 av presentkort till Svenska kyrkan, Oxelösunds församling, Kyrkoherde Magdalena Fors. Ingemar Urborn och Mats Kullman från Lions. Foto: Torbjörn Dahlström/Event&Mediamix.

Lions Oxelösund. Vår klubb har på nytt skänkt medel till våra ukrainska flyktingar i kommunen. Denna gång genom att köpa presentkort hos ICA Kvantum Oxelösund som kan användas för det nödvändigaste. Vår kyrka har en hjälpkassa ”Lighthouse” som enbart gäller för gåvor till ukrainare i Oxelösund. Där hamnar även presentkorten för att senare delas ut till behövande. Stort tack till vår kyrkoherde som tar ansvaret för att det fungerar. Vi vill gärna citera kyrkans måtto för denna kassa:”Kriget i Ukraina som tvingar människor på flykt väcker oro, sorg och vrede, men också en stark vilja att hjälpa till”. Att hjälpa passar även in på vår verksamhet. Vi gör inget annat. 

Lions Club Oxelösund. I lördags den 1 april var det den traditionella familjedagen ”Barnlördagsliv på Koordinaten Oxelösund. Påminner om den dagen som förr i tiden kallades ”Barnens Dag”. Med hjälp av samarbete mellan Oxelösunds kommun, ICA Kvantum (huvudsponsor), Lions Club Oxelösund, Svenska kyrkan, Oxelösunds församling så blev dagen mycket lyckad. På programmet stod pyssel, ansiktsmålning, sångstund, cirkusworkshop med föreningen Junis. Även Fritidsgården var öppen. Alla barn hade möjligheten att gratis välja en mycket fin nytryckt bok (100 kr/st.) i Lions bokhörna. Alla ca 300 st gick åt. Gratis dryck, bulle samt varm korv med bröd serverades hela dagen. Efter fem timmar var dom flesta lite trötta men glada och nöjda. Nästa år kör vi igen. Tack alla!

Barnlördagsliv på Koordinaten Oxelösund 2023-04-01. Foto Lydia och Ingemar
Ambulanssjukvårdare Mikael Hellström, Kent Eriksson, Roger Lindwall och Lars-Åke Lindman från Lions. Foto privat

Lions Club Oxelösund. Barn och ungdom. Uppföljningsmöte 23 mars. Traditionen fortsätter för oss och ambulanspersonalen i Nyköping. Aktiviteten med att ge barnen en s.k. mjukis när de av någon anledning måste åka ambulans till sjukhuset fortsätter naturligtvis. Enligt personalen är mjukisarna mycket uppskattade av barnen och ger förhoppningsvis lite uppmuntran under resan. Formatet och mjukheten gör att dom på ett bra sätt får plats i ambulansen. Barn och ungdom är alltid högt prioriterade i allt vi gör inom Lions. Vi ser fram emot när vår vän och ambulanssjukvårdaren Mikael hör av sig för en ny beställning av ”mjukisar” (Barndiabetesfondens lilla mjuka igelkott). Vi finns till för barnen! 

Så var det dags för fiskalårets 7:e Medlemsmöte (80% närvaro). Denna gång fick vi besöka Oxelösunds Hamn AB och träffa Staffan Thelander, VD för hamnarna. Vi fick en mycket intressant beskrivning på dagens hantering av gods ut och in från de båda hamnarna, stora hamnen och SSAB hamnen. Det som väckte frågor var de stora framtida investeringarna i kajanläggningar, hantering av skrot och naturgas. Mycket måste anpassas till SSAB:s kommande tillverkning av fossil- fritt stål. Vi fick även information om nya fartygstyper som alltmer använder hybridteknik, naturgas till sjöss och el i hamnarna. Mycket intressant. Stort tack till Staffan för den intressanta informationen! På mötet behandlade vi marknaden, tåget, program, loppmarknad, böcker till barnen, bakluckan, ungdomsläger samt hjälp till Ukraina flyktingarna i Oxelösund. Lilian och Lars-Åke fick utmärkelser för sitt arbete med nya medlemmar.

Många sätt att hjälpa inom Lions

Den här webbsidan använder cookies. Genom att vilja använda denna sida tryck på Godkänn.