Barn och Ungdomar

Unga människor är en dynamisk kraft att räkna med. Lions i världen har genomfört hjälpinsatser i mer än 100 år och vi är mer engagerade än någonsin att fortsätta vår påverkan under de kommande 100 åren. Det är därför vi ägnar oss åt att stödja ungdomar, engagera ungdomar som samarbetspartner och ge kraft till ungdomar som ledare i våra hjälpinsatser.

VERKSAMHETSPLAN FÖR Lions Club I Oxelösund BARN OCH UNGDOMskommitté. ÅRET 2019 – 2020.

Ambitionen för kommitténs arbete är att stödja och stimulera 

våra unga i kommunen, samt att vara en hjälpande hand i              

uppkomna situationer.

 

                            Vårt mål är att genomföra olika aktiviteter                            

under verksamhetsåret, te x:

 

                 Barnlördagsliv, en heldag för barnen                  

på Koordinaten.

Samarbetspartner: Sv Kyrkan, Koordinaten.

 

Sommarutflykt för barn och ungdomar.

Samarbetspartner: Sv Kyrkan

 

Integrationsprojekt, avser pengar till stödjande att

deltaga i olika verksamheter för barn utan ekonomiska

förutsättningar.

Samarbetspartner: OIK, Sv Kyrkan etc.

 

Kramdjur till barnen, vid färd i ambulans.

 

Julklappar, gåva till att förgylla vardagen för barn 

i utsatthet.

Samarbetspartner: Familjecentralen i Oxelösunds kommun

              

EKONOMISK VERKSAMHETSRAM FÖR 2019/2020

86.500:-

 

Den här webbsidan använder cookies. Genom att vilja använda denna sida tryck på Godkänn.