Lions Club Oxelösund

Den Ukrainska hemsidan

Hej

Den kamin som du nu har fått har skänkts till dig av Lions i Oxelösund/ Sverige och av vårt distrikt MD 101o/ Lions Ost. Svetsarbetena har utförts av skolelever i Oxelösund på deras svetskurser.

Transporten har ombesörjts av våra sponsorer OLB och Proplate medan skolmaterialet har kraftigt rabatteras av Medea. Vykortet har sponsrats av Österbergs Tryckeri.

Med kaminen hoppas vi att ni, när ni använder kaminen, känner att vi i Oxelösund/ Sverige skickar er en liten hälsning som stöd.

I Kaminen ligger också två påsar med lite skolmateriel som vi hoppas ska räcka till ungefär två-tre klasser

För att vi ska kunna ge en fin återkoppling till våra sponsorer och elever som bidragit, skulle vi uppskatta om du kunde skriva in ditt namn och ort där kaminen hamnade, på de två raderna nedan

Om du dessutom har några synpunkter på kaminen, upptäckt några fel eller fått betala för kaminen får du gärna skriva in det på raden Övrigt

Vill du inte uppge ditt namn så går det också bra


Den här webbsidan använder cookies. Genom att vilja använda denna sida tryck på Godkänn.