UTBILDNING FÖR LIONSMEDLEMMAR

Innehåll
Detta avsnitt förklarar rollerna i klubben. Det ger en översikt över och skapar förståelse för hur klubben fungerar och hur man arbetar tillsammans
Målet med detta avsnitt är för dig att:
•Beskriva klubbens struktur.
•Identifiera uppgift och ansvar för varje medlem
•Diskutera struktur och ansvar för klubbens medlemmar.

Inledning.

Se detta avsnitt som en kortfattad beskrivning av Lions och hur Lions som organisation arbetar, och hur vi ska arbeta. Det är viktigt att vi alla Lions är medvetna om vad som gäller och följer de riktlinjer som vi gemensamt har fastställt under lång tid. Om du behöver mer detaljkunskap rörande ett område i bifogad text, föreslås att kontakta distriktsguvernören eller sök mer information på Lions Clubs Internationals hemsida https://lionsclubs.org

Practice makes perfect

We know about your hectic schedule. We also know the only way you truly understand a subject is by practicing it in a real environment. This is why we’ve set a playground area that’s full of hours of exercises, questions and challenges. It even has a gaming section. 

The best campus facilities

In addition to our online classroom, we also offer an option to take part in a live classroom. It takes place in our vast campus located in Westfield, London. Here you’ll be able to use the most up-to-date facilities and computer equipment.

Den här webbsidan använder cookies. Genom att vilja använda denna sida tryck på Godkänn.